STEM Türkiye:
Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Eğitimi


...her disiplinin kendine özgü özelliklerini ihmal etmeden branşa ait bilgi, beceri ve inançların 21.yy’a ait bağlamlar içerisinde —disiplinler arası bir yaklaşım ile— bütünleştirilerek öğretilmesini gerektirir.


Bütünleşik Öğretmenlik (Bilgi ve Becerileri) Projesi, 2008-2012 yılları arasında Texas A&M Üniversitesi bünyesinde yürütülen bir doktora çalışmasına ve bu kapsamda Türkiye'ye özgü geliştirilen STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi'ne dayanmaktadır.


Türkiye öğretmenleri için bir yol haritası olarak geliştirilen STEM: Bütünleşik Öğretmenlik Çerçevesi, Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik (FeTeMM Eğitimi) olarak evrilerek popülarite kazandığı 2012-2016 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde dış destekli bir araştırma ve geliştirme projesine dönüştü.


Proje, 2016 yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi'ne taşınmış, BAUSTEM Merkezi bünyesinde Türkiye çapında özel okullar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği ve uzman akademisyenler desteğinde devam etmektedir.


Proje araştırmaları bünyesinde yayımlanan onlarca akademik makale ve çalışma sonucunda STEM-FeTeMM Eğitimi'nin merkezi bir müfredat ya da ders kitapları tarafından belirlenmesini değil, öğretmen ve öğrencilerin ilgi alanlarından kendileri tarafından geliştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bu sebeple öğretmen mesleki gelişimi, projenin birinci önceliği olmaya devam etmektedir.