Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Eğitimi: Disiplinlerarası Çalışmalar ve Etkilişimler

5 Oca 2016 06:59 tarihinde M. Sencer Corlu tarafından yayınlandı   [ 5 Oca 2016 17:16 güncellendi ]
Özet
Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Eğitimi, inovasyon kabiliyetine sahip bir nesil yetiştirmek amacı güden reformların merkezinde yer almaktadır. Türkiye'nin 2023 Vizyonu (Serbest, 2005) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) stratejik belgelerinin (MEB, 2009a, 2009b) ortaya koyduğu amaçlar, FeTeMM Eğitiminin ülkemiz ölçeğinde tanımlanmasını gerektirmektedir. Bu tanımın yapılabilmesi için FeTeMM Eğitiminin kapsam, teori ve pratiği okul ve üniversite düzeyinde irdelenmelidir. Bu panel, Amerika Birleşik Devletleri (Department of Education, 2010; National Economic Council, Council of Economic Advisers, & Office of Science and Technology Policy, 2011; National Science Board, 2010; President’s Council of Advisors on Science and Technology, 2010) ve Avrupa Birliği (Commission of the European Communities, 2008, 2010) inovasyon politikalarıyla desteklenen FeTeMM Eğitimi nedir sorusuna cevap arayacaktır. İkinci olarak, Türkiye’deki FeTeMM Eğitimi kapsamında değerlendirilebilecek okul düzeyinde uygulama örnekleri sunulacaktır. Üçüncü olarak, bilim ve mühendislik alanlarında gerçekleştirilen sosyo-kültürel araştırmaların üniversite düzeyinde FeTeMM Eğitimi etkileri tartışılacaktır. Son olarak, FeTeMM Eğitimi proje tabanlı eğitim ve bütünleşik müfredat teorileriyle birlikte yorumlanacaktır. Bu şekilde disiplinlerarası çalışmalar ve etkileşimlerin bireylerin öğrenme, okul başarıları ve meslek seçimleri üzerine etkileri değerlendirilecektir.

Adıgüzel, T., Ayar, M. C., Corlu, M. S., & Özel, S. (2012, Haziran). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) eğitimi: Disiplinlerarası çalışmalar ve etkilişimler [STEM education in the Turkish context: Interdisciplinary investigations and interactions]. Paper presented at the X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Turkey.