Tarihçe

Bütünleşik Öğretmenlik (Bilgi ve Becerileri) Projesi, 2008 yılında Texas A&M Aggie-STEM Center bünyesinde bir doktora tezi olarak başladı. 2012-2016 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde devam eden bu dış destekli araştırma ve geliştirme projesi, 2016 yılından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi BAUSTEM Merkezi'ne taşınmıştır.

Haziran 2012:

Prof. Dr. M. Ali Çorlu'nun mentörlüğünde bir çalışma grubu kuruldu: Prof. Dr. Adnan Baki'nin önerisiyle şu anki ismini Niğde'de X. Fen ve Matematik Kongresi'nde oluşan panel öncesindeki tartışmalar ve panel sonrası değerlendirme toplantısı sırasında oluştu ve uygulama fikirleri üretmeye devam etti.

2012-2015:

Uğur Çetinkaya ve kurucusu olduğu Magit Derneği ile fikir alışverişleri başladı.

Pelin Konuk ve Burcu Alapala editörlüğünde öğretmenlere yönelik iki ayrı kitap yayımlandı.

Scientix Türkiye başkan yardımcılığına seçilen Ezgi Çallı (2013-2015) ve Mehmet Başaran (2015-2017) ile ortak çalışmalar yürütüldü.

Bu süreçte Sıla Sagun, Emre Fırat, Dalida Ekbenli, ve Hamide Akkoca gibi lider öğretmenler ile etkileşimler devam etti.

Nisan 2015:

Tuğrul Hakioğlu Hoca'nın önderliğinde kurulan FenLab için FeTeMM Eğitimi programı araştırma ve geliştirme çalışmalarına başlanma niyeti ifade edildi.

Ağustos 2015:

Nesibe Aydın Okulları ile Bütünleşik Öğretmenlik Projesi (Integrated Teaching Project - ITP) ilk ayağı başlatıldı. ITP ekibi oluşturuldu.

Eylül 2015:

BAUSTEM Merkezi ile işbirliği içinde ITP'nin genişletilmesi kararlaştırıldı. Ezgi Çallı, BAUSTEM koordinatörü Dr Tufan Adıgüzel, BUEK Okulları ve ITP arasında iletişimi sağlaması amacıyla proje yöneticiliği görevini üstlendi.

5 farklı şehirden 39 öğretmenin katılımı ile ilk sene tamamı yüz yüze eğitimler sonucu Lider Öğretmenler programdan mezun oldular.

Ocak 2016:

IJEMST STEM Education özel sayısı yayımlandı.

2016:

  • 8 farklı şehirdeki uydu merkezlerinde gerçekleştirilen eğitimlere 250 öğretmen katılmıştır. Katılımcı öğretmenlerin %78’i program ön koşullarını başarı ile tamamlayarak programdan mezun olmaya hak kazanmışlardır.

2016-2018:


Aralık 2018:

inteach.org bir öğretmen mesleki gelişim topluluğu olarak beta sürümünden çıktı.